Kontrolní testování postřikovačů

Firma 1.Slezská strojní, a.s. se dlouhodobě zabývá kontrolním testováním polních postřikovačů a rosičů různých typů a značek. Potřeba testování postřikovačů a rosičů je v České republice aktuální od počátku roku 1997. Dne 1.1.1997 vstoupil v platnost zákon o povinném testování polních, leteckých a jiných postřikovačů a všech typů rosičů. Toto kontrolní testování může být prováděno nezávislými testovacími stanicemi.

Mechanizační prostředky na ochranu rostlin a rosiče musí být kontrolně testovány dle těchto platných zákonných úprav – Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dále dle vyhlášky č. 147/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin a také podle nově platných norem  ČSN EN 13790-1 (Postřikovače polních plodin) a ČSN EN 13790-1 (Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem). Ovšem na konci roku 2011 došlo k další změně lhůt kontrolního testování a to s tím, že vyhláška č. 384/2011 Sb. ze dne 29. 11. 2011, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb. o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 147/2009 Sb., nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2011.

Mechanizační prostředky podléhající zápisu do úředního registru a další, stanovené prováděcím právním předpisem, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování. Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě určené rostlinolékařskou správou.

Od 15. 12. 2011 včetně je vydáváno osvědčení o funkční způsobilosti na dobu 5 let.

Zároveň je změněna i povinnost přistavení nového stroje k prvnímu testování, a to do 5 let od uvedení do provozu (zakoupení konečným provozovatelem).

Ceník kontrolního testování postřikovačů - 2016

Naše středisko je vedeno jako kontrolní stanice č. 007 a testování mechanizačních prostředků provádí pomocí přístoje HARDI SPRAY SCANER. Tento plně automatický, počítačem řízený přístroj je složen z testovacího vozíku, pojezdové dráhy a záchytného bazénu, schopen změřit postřikovače do záběru až 36 m.

Naše společnost nabízí kontrolní testování všem majitelům postřikovačů a rosičů různých výrobců.

Pro více informací či termínu kontrolního testování volejte +420 606 606 096 (Ing. Židek Michal)